දිපවාලි නිසා ලංගම හැටන් ඩිපෝවට රුපියල් ලක්ෂ 245ක ආදායමක්

gossip news sri lanka

දිපවාලි උත්සව සමය තුලදි මගී ප්‍රවාහන සේවා කටයුතුවලින් හැටන් ලංගම ඩිපෝවට රුපියල් ලක්ෂ 245ක ආදායමක් ලබා ගැනිමට හැකිව ඇත.
මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් ලංගම ඩිපෝවේ සහාකාර කළමණාකාර පාලන එම්. මහනාම මහතා පවසන ලද්දේ දිපවාලි උත්සව සමය තුලදි මගී ප්‍රවාහන කටයුතුවලින් මෙම ඩිපෝවට රුපියල් ලක්ෂ 245ක පමන ආදායමක් ලබා ගැනිමට හැකිවු බවත්ය.

මෙම උත්සව සමය තුලදි එනම් 08වන දින සිට 14වන දින දක්වා සතියක කාලය තුලදි හැටන් කොළඹ, හැටන් මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ග ඇතුළු අනිකුත් වතු ආශ්‍රිත මාර්ගවල බස් රථ ධාවනයෙන් මෙම ආදායම ලබා ගැනිමට හැක්වු බවත්ය.

මෙම ආදායම ලබා ගැනිම සදහා තම ඩිපෝවේ රියදුරු කොන්දොස්තර මහත්වරුන් ඇතුළු සමස්ථ සේවක පිරිසම දැඩි කැපවිමක් සිදු කල බවත් එම සියලුම දෙනාගේ එකමුතු කම හා කැපවිම මත මෙවන් ආදායමක් මෙම ඩිපෝවට ලබා ගැනිමට හැකිවු බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts