දුම්රිය සතියක් වර්ජනයකට යන ලකුණු

අමාත්‍යවරයා සමඟ එළැඹෙන අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති, සුමේධ සෝමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, අඟහරුවාදා දින අමාත්‍යවරයා සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේ දී යහපත් පිළිතුරක් ලැබෙනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි.

එහිදී නිසි විසඳුමක් නොලැබුණහොත් සතියක වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු සඳහන් කරයි.

Related posts