දෙවන අදියර යටතේ 5,11 සහ 13 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යයන කටයුතු අද ඇරඹේ

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ විශේෂ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් මත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පිළිපදිමින් අදියර කිහිපයක් යටතේ පාසල් ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගනු ලැබුවේ ය.

එහි පළමු අදියර යටතේ පසුගිය ජුනි මස 29 වැනිදා සිට පාසල් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, ඇතුළු අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ය.

දෙවන අදියර යටතේ 5, 11, සහ 13 ශ්‍රේණිවල අධ්‍යයන කටයුතු අද ඇරඹෙනු ඇති.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ පාසල් පරිශ්‍රය තුළ පවිත්‍රතාව, විෂබීජහරණ මෙන්ම දෑත් සේදීමේ පහසුකම් ක්‍රියාත්මක බවයි.

සංශෝධිත කාල සටහන් යටතේ අද දින පාසල් ආරම්භවන 13 සහ 11 ‍ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට පෙ.ව 7.30 සිට ප.ව 3.30 දක්වාත්, 5 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා පෙ.ව 7.30 සිට ප.ව 1.30 දක්වාත් පාසල් පැවැත්වෙනු ඇති.

Related posts