දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ නිලධාරීන් සම්බන්ධව ඉදිරි සති 06ක කාල සීමාව තුළදී විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් වහාම පත් කරන බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

මේ යටතේ සිය නිල රාජකාරි ඉටුකිරීමේදී රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින් සද්භාවයෙන් සිදුකරනු ලබන කටයුතුවලට අදාළව ඔවුනට නිසි ආරක්ෂාව සැලසෙන නව නීතියක් කෙටුම්පත් කිරීම හා එය අධීක්ෂණය සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත්කරන ලෙස නීතිපතිවරයා වෙතින් ඉල්ලීමක් කිරීමටද නියමිත බව ගරු අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේය.

අමාත්‍යවරයා  මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

Similar Posts