සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොතකා නගරයට අති විශාල ජනකායක්

සංචරන සීමා ලිහිල්වීමත් සමග නගරයට අති විශාල ජනකායක් පැමිණි අතර නගරයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් දැකගැනීමට හැකිවිය.

වෙළදසැල් කඩ සාප්පු බොහොමයක ජනතාව පිරී ඉතිරි ගිය අතර සංචරන සීමා ලිහිල් කිරිමේදි පිළිපැදිය යුතු ක්‍රම උපායන් කිසිවක් දක්නට නොලැබුණි.

බොහොමයක් වෙළදසැල් හිමියන් කියා සිටියේ වෙළදසැල් ඖෂධ හල් ඇතුළු වෙළද ස්ථාන විවෘත කළ සැනින් අවුරුදු ආවා මෙන් විශාල ජනතාවක් පැමිණි බවයි.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසූරිය

Related posts