තමා ජනාධිපතිධූරයේ දිවුරුම් දුන් වහාම අගමැතිවරයා වෙනස්කර නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කරන බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා ප‍්‍රකාශ කර තිබුනි. මේ සම්බන්ධව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද ප‍්‍රකාශ කර තිබුනේ 2015 දී සිදු වූ ආකාරයට අගමැතිවරයා ඇතුලූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කිරීම ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දීමෙන් පසුව සිදු කරන බවයි.

නමුත් මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වන ආන්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා නීති විශාරදයින් පෙන්වා දෙන්නේ 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසුව අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයාට නොමැති බවත්, එය 2018 ඔක්තෝබර් ව්‍යාවස්ථා කුමන්ත‍්‍රණය සම්බන්ධ නඩුවේ දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ද තහවුරු කරනු ලැබු බවත්ය.

Similar Posts