නව රාජ්‍ය ඇමැතිවරු අද දිවුරුම් දෙති

නව රජයේ රාජ්‍ය ඇමැතිවරු දිවුරුම්දීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු විය .

පසුගිය රජයේ අමාත්‍යධුර දැරූ ෂෙහාන් සේමසිංහ -(මුදල්),දිලුම් අමුණුගම(ආයෝජන ප්‍රවර්ධන), ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් (ආරක්ෂක) ,ජගත් පුෂ්පකුමාර( විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන ),රංජිත් සියඹලාපිටිය (මුදල්),ලොහාන් රත්වත්තේ (වැවිලි),ලසන්ත අලගියවන්න (ප්‍රවාහන),සිසිර ජයකොඩි (දේශීය වෛද්‍ය) ,ජානක වක්කුඹුර (පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන),පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා (ධීවර),මොහාන් සිල්වා( කෘෂිකර්ම),රෝහණ දිසානායක (ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු),ප්‍රසන්න රණවීර (කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යවසාය සංවර්ධන),ඩීවී චානක (වන ජීවී හා වන සම්පත්),ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ (වාරිමාර්ග),සීතා අරඹේපොළ (සෞඛ්‍ය),කාදර් මස්තාන්( ග්‍රාමීය ආර්ථික) ,අශෝක ප්‍රියන්ත (ස්වදේශ කටයුතු),අරවින්ද කුමාර් (අධ්‍යාපන),ගීතා කුමාරසිංහ (කාන්තා හා ළමා කටයුතු),ඩයනා ගමගේ (සංචාරක) ,ශිවනේෂන් චන්ද්‍රකාන්ත්(ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන),සුරේෂ් රාගවන් (උසස් අධ්‍යාපන),චාමර සම්පත් දසනායක (ප්‍රාථමික කර්මාන්ත),අනූප පැස්කුවෙල( සමාජ සවිබලගැන්වීම්),තේනුක ගමගේ (නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස),අරුන්දික ප්‍රනාන්දු (නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස),විජිත බේරුගොඩ (පිරිවෙන් අධ්‍යාපන),තාරත බාලසූරිය( විදේශ කටයුතු),ඉන්දික අනුරුද්ධ( විදුලි බල හා බලශක්ති),සනත් නිශාන්ත (ජල සම්පාදන),සිරිපාල ගම්ලත් (මහාමාර්ග),ශාන්ත බණ්ඩාර (ජනමාධ්‍ය),අනුරාධ ජයරත්න (අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු),එස් වියාලේන්ද්‍රන් (වෙළෙඳ),ඩී.බී හේරත් (පශු සම්පත්), යන මහත්ම මහත්මීහු රාජ්‍ය ඇමැතිවරු ලෙස දිවුරුම් දුන්හ.

Related posts