වටවල ප්‍රදේශයට පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් වටවල රොසැල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් එම නිවසට හානි සිදුව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු වටවල පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් වටවල රොසැල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් එම නිවසේ කාමරයකට දැඩි හානි සිදුව ඇති බවත්ය.

මෙම පස් කන්ද කඩා වැටිමෙන් එහි නිවසේ කිසිවකුට කිසිදු හානියක් සිදුව නොමැති බවත් මේ පිලිබදව අදාල අංශ දැනුවත් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts