නුවරඑළිය පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශයේ පානිය ජල අවශ්‍යතාවයන් සදහා අවශ්‍ය ජල බවුසර් බේදා දිමක් 16වන දින නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දන ගලබඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදි පැවැත්විනි.
යු. එන්. හැබිටාඩ් සංවිධානයේ හා කොයිකා ජත්‍යන්තර සංවිධානයේ අනුග්‍රහාය මත රුපියල් මිලියන 135ක් වටිනා ජල බවුසර් දෙකක් මෙහිදි නුවරඑළිය සහකාර පලාත් පාලන කොමසාරිස් ප්‍රභාත් වීජේවර්ධන මහතා වෙත මෙහිදි බාර දිම සිදු කරන ලදි.
ඉදිරියේදි නුවරඑළිය පලාත් පාලන බල ප්‍රදේශයේ පානිය ජල අවශ්‍යතාවයන් පවතින ප්‍රදේශ හදුනා ගෙන එම ප්‍රදේශ සදහා මෙම ජල බවුසර් උපයෝගි කර ගෙන පානිය ජලය බේදා හැරිමට බලාපොරෝකත්තු වන බව නුවරඑළිය සහකාර පලාත් පාලන කොමසාරිස් ප්‍රභාත් වීජේවර්ධණ මහතා මෙහිදි පැවසිය.
මෙම අවස්ථාවට නුවරඑළිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුජිවා බෝධිමාන්න මහත්මිය , යු. එන්. හැබ්ටාඩ් සංවිධානයේ හා කොයිකා ජත්‍යන්තර සංවිධානයේ නියෝජිත පිරිසක්ද එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts