නුවරඑළියේ සිසුන්ට රුපියල් 5000/= බැගින් ශිෂ්‍යත්ව

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභි ඉගෙනුමට දක්ෂ උසස් පෙළ හදාරණ සිසුන් සදහා මසකට රුපියල් 5000/= බැගින් ශිෂ්‍යත්ව මුදලක් ලබා දිමට කාරිටාස් ආයතනය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් පෙළ හදාරණ සිසුන් 21 දෙනකු සදහා මාසිකව රුපියල් 5000/= බැගින් ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බව මහනුවර කරිටාස් සිටික් ආයතනයේ ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය බාර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකාරක එස්. නිකලස් මහතා පැවසිය.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉගෙනිමට දක්ෂ සිසුන් සිටියද එම සිසුන්ගේ පවුල්වල පවතින ආර්ථික ප්‍රශ්න මත එම සිසුන්ට නිසි ලෙස උසස් අධ්‍යාපනය හැදැරිමට අවස්ථාවන් නොමැතිවිමෙන් එම සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාලයට යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් ඒ පිලිබදව අවදානය යොමු කර එම සිසුන්ට මෙසේ ශිෂ්‍යත්ව මුදලක් ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු පැවසිය.

මහනුවර කරිටාස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ඩෙස්මන් පෙරේරා පියතුමන්ගේ අනුසාසනා මත කරිටාස් ආයතනයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකාරක නියුමන් පිරිස් පියතුමන්ගේ උපදෙස් මත මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය පවත්වා ගෙන යන බවද නිකලස් මහතා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts