නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 11 දෙනකු හමුවිමත් සමග නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන 1629 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරියක් පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ පසු ගින දෙකක කාලය තුල කොවිඩ් ආසාදිතයන් 11 දෙනකු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් හමුව ඇති බවත් එම තත්වයන් මත නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගනන 1629 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවත්ය.

මෙම කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස තවත් පිරිසක් හදුනා ගෙන ඇති බවත් එම ආශ්‍රිතයන් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවත් මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 12 වාර්තාවි ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

වටවල හා හැටන් ප්‍රදේශයේ කරන ලද අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවකදි ගැබිනි කාන්තාවක් ඇතුළු 15 දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසට හදුනා ගත් බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ වටවල හා හැටන් ප්‍රදේශතුල අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන් 40ක් සිදු කල බවත් එයින් 15 දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසය හදුනා ගෙන ඇති බවත්ය.

එම ආසාදිතයන් අතර රෝසැල්ල ප්‍රදේශයේ ගැබිනි කාන්තාවක්ද සිටින බවත් මෙයට අමතරව කලුගල මාර්ග බාධකයේ කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවලදි කොවිඩ් ආසාදිත 06 දෙනකු හදුනා ගත් බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙසේ හදුනා ගත් ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස්ද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

හැටන් පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් කොස්ථාපල් රියදුරකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගැනිමත් සමග හැටන් පොලිසියේ නිලධාරින් 10 දෙනකු නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවක් මත මෙම පොලිස් කොස්ථාපල් රියදුරා කොවිඩ් ආසාදිතයකු බවට හදුනා ගත් බවත්ය.

එසේ හදුනා ගන්නා ලද එම නිලධාරියාගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් තවත් නිලධාරින් 10 දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත් එම නිලධාරින්ද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමටද පියවර ගන්නා බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts