ප්‍රදේශ කිහිපයක සුරාසැල් වසා දමයි

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ, රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසළ උත්සවය වෙනුවෙන් එළඹෙන ජූලි (04) වැනිදා දක්වා කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි සුරාසැල් වසා තබන බවයි.

එම කොට්ඨාසය තුළ සුරාබදු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් රාජකාරි කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ඌව පළාත නියෝජනය කරන අවට ප්‍රදේශවල රාජකාරියේ යෙදවීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු ක‍ර ඇත.

තවද රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයෙහි ඇසළ උත්සවය සඳහා සහභාගී වන බැතිමතුන් කිසිවෙකුටත් මත්ද්‍රව්‍ය පූජාභූමිය තුළට ගෙන ඒම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වන බවද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Related posts