ප්‍රබල අකුණු ගැන අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

WEATHER

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

අකුණු සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි පවතින අවස්ථාවලදී එළිමහනේ හෝ ගස් යට රැඳී නොසිටින ලෙසත්, කුඹුරු , තේවතු , ක්‍රීඩාපිටි මෙන්ම ජලාශ වැනි විවෘත ස්ථානවල රැදී නොසිටින ලෙසත් එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. එමෙන්ම, එම අවස්ථාවන්වලදී රැහැන් සහිත දුරකථන සහ විදුලියට සම්බන්ධ කරන ලද විදුලි උපකරණ භාවිත නොකළ යුතුයි.

මේ අතර සබරගමුව පළාතේත්, කලුතර , ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේදී මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදීද තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts