සිටික් ආයතනය මගින් පාසල් සිසුන් සදහා පවත්වාගෙන යනු ලබන නායකත්ව පුහුණු වැඩ සටහනේ තවත් වැඩ සටහනක් බගවන්තලාව බොගවාන විදුහලේදි පවත්වන ලදි.

හැටන් සිටික් ආයතනයේ වැඩ සටහන් සම්බන්ධිකාරක එස්. නිකලස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙ වැඩ සටහන පැවති අතර එම අවස්ථාවට එම විදුහලේ සිසුන් පිරිසක් එක්ව සිටින ලදි.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු නිකලස් මහතා පවසන ලද්දේ වතුකර ජනතාවගේ අනාගතය රදා පවතින්නේ මෙම දරුවන් අත බවත් එම නිසා මෙම දරුවන් තම අධ්‍යාපන කටයුතු වඩාත් හොදින් කර ගෙන යාමට පියවර ගත යුතු බවත්ය.
හොදින් අධ්‍යාපනය හැදැරිමට හැකි ආර්ථික අපහසුතාවයන් පවතින මෙම පාසල් දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා හැටන් සිටික් ආයතනය ශිෂ්‍යත්ව ලබා දිමේ වැඩ සටහනක් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ තුලින්ද සිටික් ආයතනය බලාපොරෝත්තු වන්නේ මෙම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්වයන් නගා සිටුවා ඉදිරියේදි මෙම දරුවන් මේ රටේ උසස් රැකියාවල යෙදිම බවද නිකලස් මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts