පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර බාබුල් ජාවාරමක්

බුත්තල පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් බුත්තල නගරයේ සිදුකළ වැටලීමකදී පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදුකළ ගංජා මිශ්‍ර බාබුල් අලෙවි කිරිමේ ජාවාරමක් වටලා සැකකරුවන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පොලීසියට ලද තොරතුරක් අනුව මෙම වැටලීම සිදුකර ඇති අතර වැටලීමේදී අලෙවි කිරීම සඳහා සුදානම් කර තිබූ එම බාබුල් පැකට් 5300 ක් පොලීසිය විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

ජාවරම්කරුවන් විසින් ආකර්ෂණීය ආකරයෙන් කුඩා පැකැට්ටුවල මෙම බාබුල් අසුරා එම එක් කුඩා පැකට්ටුවක් රුපියල් දහයකට අලෙවි කර ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

Related posts