පැන්මුර් ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් සදහා නිසි ලෙස පානිය ජලය නොමැති විම තුලින් එම පිරිස් මේ වන විට විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව තිබෙන අතරම  මෙම ප්‍රදේශයේම සමහර පිරිස්වල විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේම පවතින වටිනා ජල සම්පතක්ද විනාශයට පත් වෙමින් පවතිනවා.

මහනුවර කරිටාස් සිටික් ආයතනයේ හැටන් කාර්යාලයේ සම්බන්ධිකාරිකා එස්. දර්ශණි මහත්මිය මේ බව පවසන ලද්දේ හැටන් පැන්මුර් ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුඩා ජලාශය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදානය අවස්ථාවක් අමතමිනි.

ලෝක ජල දිනයට සමගාමිව මෙම කුඩා ජලාශය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදානය පැවති අතර එහිදි වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු දර්ශණි මහත්මිය.

මෙම ප්‍රදේශය තුල පවතින විශාලම සම්පතක් තමයි මේ ජලාශය ජලය කියන්නේ අපේ ජිවනාලියයට සමාන දෙයක් මොකද අපිට ජලය නැතිව ජිවත් වෙන්න බැහැ එහෙත් අද වන විට මේ සමහර පිරිස් වල විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මේ ජල සම්පත විනාශ වෙමින් පවතිනවා මේ ජල සම්පත විනාශ වෙනවා කියන්නේ අපගේ ජිවිතත් විනාශ විමයි.

මෙම ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් සදහා නිසි ලෙස ජලය නොලැබිමෙන් එම පිරිස් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වෙලා ඉන්නේ එම පිරිස් සදහා මෙම ජලාශයෙන් ජලය සැපයිමට හැකි වුවත් මෙම ප්‍රදේශයේ හා පිටස්තර ප්‍රදේශවල සමහර පිරිස් විසින් මෙම ජලාශයට කසල පොලිතින් වැනි ද්‍රව්‍ය දැමිම හේතුවෙන් මෙහි ජලය නිසි ලෙස බාවිතා කිරිමට නොහැකි තත්වයක් පවතිනවා.

එම තත්වයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කර ලෝක ජල දිනයට සමගාමිව මෙම ජලාශය සුද්ද පවිත්‍ර කිරිමෙන් අපි බලා පොරෝත්තු වන්නේ මෙම ජල සම්පත රැක ගෙන මෙම ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස්වලට බලපාන ජල ප්‍රශ්නය විසදිමටයි.

මෙම ජලාශය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමෙන් පසුව මෙම ජලාශයේ ජල සම්පත නිසි ලෙස රැක බලා ගැනිමටත් මෙම ජනතාව පියවර ගත යුතුයි මොකද ජලය යනු අපගේ ජිවනාලියට සමාන වස්තුවක් නිසා.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා හැටන්

Similar Posts