විල්වත්තේ දුම්රිය ඉවත් කරයි

මිරිගම විල්වත්ත දුම්රිය හරස් මාර්ග යෙදී දී අද අලුයම අනතුරට පත්වූ පවුසි කාර්යාල දුම්රිය පස්වරු 2.00 ට පමණ ඉවත් කරනු ලැබීය.

දුම්රිය එන්ජිමට හා මැදිරි දෙකකට බරපතළ ලෙස හානි සිදුවී තිබෙනු දැකිය හැකි විය දුම්රිය මැදිරි වලට හිරවී තිබුණු කන්ටේනර් රථයේ කොටස් දොඹකර දෙකක ආධාරයෙන් පැත්තකට ඇද තබා දුම්රිය ඉවත් කිරීමට පියවර ගනු ලැබීය

දුම්රිය මාර්ගයේ සිල්පර කොටන් රැසකට හානි සිදුවී තිබෙන ඉන් අනතුරුව දැකගත හැකිවිය එම දුම්රිය මාර්ගයේ සිල්පර කොටන් යළිත් සවි කිරීමෙන් පසු දුම්රිය මාර්ග දෙකෙහිම ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බව දුම්රිය බලධාරීන් සඳහන් කළහ.

දුම්රියක කන්ටේනරයක් ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරේදී එම දුම්රිය එංජිමට දැඩි හානි සිදුවී ඇති බවත් එම හානිය කෝටි ගණනක් වන බවත් දුම්රිය නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී (ගමනාගමන) එන්. ජේ. ඉදිපොළගේ මහතා පැවසීය.

දුම්රිය එංජිමට දැඩි හානි සිදුවී තිබීම නිසා එම එන්ජිම වෙනත් එන්ජිමකින් ඇදගෙන යාමට සිදුව ඇති බවද කී ඉදිපොළගේ මහතා ඉන්පසුව සිදු වී ඇති හානිය ඇස්තමේන්තු කළ හැකි බවද සඳහන් කළේය.

Related posts