පුංචි ඡන්දය ගැන කතා කරන්න අදත්(23) හමුවක්

election

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් මස 25 වනදා පවත්වන්නේ ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (23) රැස් වී විශේෂ තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිත යි.

ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු පිලිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් විමසීිමටත් මැතිවරණ කෙමිසම අද පෙරවරු 10ට සියලු දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් සහ නියෝජිතයන් කැඳවා තිබේ.

අයවැයෙන් පලාත් පාලන ඡන්දට වෙන්කළ මුදල් ලබාදිය යුතු බවට අධිකරණය ලබාදුන් නියෝගයට පටහැනි ව මහා භාණ්ඩාගාරය කටයුතු කිරිම, ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරදීම රජයේ මුද්‍රණාලය ප්‍රතික්ෂේප කිරිම ආදි ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගෙන් සහ නියෝජිතයන්ගෙන් අදහස් ලබා ගැනීමට නියමිත බව යි වාර්තා වන්නේ.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා ලබාදීම රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනිය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා නියමිත දිනවලට එනම් මේ මස 28,29,30 සහ 31 යන දිනවල පලාත් පාලන ඡන්දයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙන් ද අද තීරණයක් ගැනීමට නියමිත යි.

Related posts