පුලතිසිපුර ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස යුධ හමුදාව විසින් ඊයේ (11) භාර ගනුලැබ ඇත.

පුලතිසිපුර ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ පළමු වසර ශික්ෂණ ලාභී ගුරු මානවක මානවිකාවන් 320 දෙනෙකු පෙරේදා ම විශේෂ බස් රථ යොදවා සිය නිවෙස් බලා පිටත්කර වීමට ද යුධ හමුදාව කටයුතු කළේ ය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිල වශයෙන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ලෙස ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ  ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබූ අතර අද (12) වන විට නිරෝධායනය කිරීමට නියමිත පුද්ගලයින් සදහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සූදානම් කිරීම ද යුධ හමුදාව විසින් පියවර ගෙන තිබුණි.

එහි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් කථිකාචාර්යවරුන් හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සදහා විශේෂිත ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුව සිය කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වටපිටාවද සකසා දී ඇතැයි විද්‍යාපීඨ පාලනාධිකාරිය පවසයි.පින්තූරවල දැක්වෙන්නේ පුලතිසිපුර ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ ගුරු මානවක මානවිකාවන් නිවෙස් බලා පිටත් කිරීමට කටයුතු කළ ආකාරයයි.

ඊෂා  මුදියන්සේ- පොලොන්නරුව

Similar Posts