හැටන් නගරයේ පුවක් මිල දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග බුලත් විටක මිලද ඉහල යාමෙන් වතු කම්කරුවන් ඇතුළු පිරිසක් විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ වන විට හැටන් නගරයේ පුවක් ගෙඩියක මිල රුපියල් 20ත් 25ත් අතර මිලකට අලෙවි වන අතර ගොලැ පුවක් යනුවෙන් හදුන්වන කුඩා පුවක් ගෙඩියක්ද රුපියල් 15කට අලෙවි වන අතර බුලත් විටක මිලද රුපිල් 50ත් 60ත් දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් ඇතුළු පිරිසක් පවසනුයේ පුවක් මිල මෙසේ ඉහල යාමෙන් තමන් විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

වතුකරයේ තේ වතුවල සේවය කිරිමේදි තමන් බුලත් විට වැඩියෙන් කැම සිදු කරන බවත් එම තත්වයන් මත පුවක් මිල ඉහල යාමෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසන ලදි.

සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts