හැටන් සතුටු නිවස පදනම මගින් ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් දරුවන් සදහා නොමිලේ පවත්වන පෙර පාසල 19වන දින එම පදනම තුලදි ආරම්භ කරන ලදි.

ෆාස්ටර් පෙරුමාල් රවින්ද්‍රන් සහෝදරතුමන්ගේ සංකල්පයකත් මත මෙම පෙර පාසල ආරම්භ කිරිම සිදුකල අතර මෙම පෙර පාසල සදහා පැමිනෙන දරුවන් සදහා සතියකට දින හතරක් නොමිලේ ආහාර ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු පෙරුමාල් රවින්දුන් සහෝදරතුමන් පවසන ලද්දේ මෙම පෙර පාසල ආරම්භ කිරිමට හැකිවිම පිලිබදව සතුටුවන බවත්ය.

මෙම පෙර පාසලට පැමිනෙන සදරුවන් සදහා සතියකට දින හතරක් නොමිලේ ආහාර ලබා දෙන බවත් සතියකට එක් දිනක් දෙමාපියන් විසින් ආහාර එවිය යුතු බවත්ය.

අදවන විට සමහර දෙමාපියන් ලෙසියට තම කුඩා දරුවන්ට වෙළද සැල්වලින් කෙටි කැම වර්ග කැම පෙට්ටියට දමා පෙර පාසලට එවන බවත් එය එසේ නොකරන ලෙස තමන් සියලුම දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු පවසන ලදි.

තම ආයතන සතියකට දින හතරක් ආහාර ලබාදි එක් දිනක් දෙමාපියන්ට ආහාර එවන ලෙස පවසන්නේද මෙම දෙමාපියන් තම දරුවන්ට එවනු ලබන ආහාර පිලිබදව දැනුවත් විමට බවත් තම දරුවන් පෙර පාසලට ඇතුලත් කර මෙම පෙර පාසල් භුමිය තුල සිටින විට අනවශ්‍ය කතාවලින් වැලකි සිටින ලෙස තමන් මෙම දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු පැවසිය.

මෙම පෙර පාසලට පැමිනෙන මෙම කුඩා දරුවන් ඉදිරියේදි මේ රටේ වඩාත් පලදායි පුරවැසියන් ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවත් මෙම දරුවන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතුවලදි කල හැකි සෑම උපකාරයක්ම ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts