වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය විසින් මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දීම අද (27) උදෑසන සිට නවතා තිබේ.

වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා විසින් පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය වෙත දන්වා ඇත්තේ මින් ඉදිරියට මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් කරනු ඇති බවත් එහෙයින් කිසිදු මාධ්‍යයක් වෙත තොරතුරු ලබා නොදෙන ලෙසත්ය.

කොළඹ පොලිස් මුලස්ථානයේ පිහිටා තිබෙන පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකයේ මේ වන විට පොලිස් නිලධාරින් 60-70 ක් පමණ රාජකාරී කරනු ලබයි.

අද දින සේවයට පැමිණි මේ නිලධාරීන් සියලුම දෙනාටම දන්වා ඇත්තේ තොරතුරු විමසන සියලු මාධ්‍යවේදීන්ට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අමතා ලබා ගන්නා ලෙස දන්වන ලෙසටය.

ඊයේ සවස් වන විට පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකයේ දුරකථන අංකද ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන තත්ත්වයට පත්ව තිබුණි.

Similar Posts