බගවන්තලාව කැම්පියන් රාණිකාඩු මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය එක් මංතිරුවකට පමනක් සිමා කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලෙන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම මාර්ගයේ පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති අතර එසේ මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති පස් ඉවත් කර මාර්ගය යථා තත්වයන්ට පත් කිරිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts