මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් 09වන දින රාත්‍රියේ හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ පස් කන්දක් කඩි වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයට විවිධ බාධා එල්ලවි ඇත.
මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු නොර්වුඩ් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ හැටන් බගවන්තලාව මාර්ගයේ ටින්සින් ප්‍රදේශයේ 08 කණුව අසල මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයට විවිධ බාධා එල්ලවි ඇති බවත්ය.
මෙම ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලෙන වැසි හේතුවෙන් මෙම පස් කන්ද මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති බවත් මෙසේ මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති පස් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් ඉවත් කිරිමට පියවර ගනු ඇති බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මේ අතර පුස්සැල්ලාව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් මාවෙල ගම්පොල මාර්ගයේ පස් කන්දක් සමග ගසක් කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයට බාධා එල්ලවි ඇත.
මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු පුස්සැල්ලාව පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ 08වන දින රාත්‍රියේ මෙම මාර්ගයේ අංක 431 බී දරණ නුගවෙල ප්‍රදේශයේදි මාර්ගයට මෙම පස් කන්දක් සමග ගසක් කඩා වැටිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ගමනනා ගමනයට බාධා එල්ලවි ඇති බවත්ය.
මෙම ප්‍රදේශයට පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම පස් කන්ද සමග ගස මෙසේ මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති බවත් මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති පස් හා ගස කපා ඉවත් කිරිමට මේ වන විට පියවර ගනිමින් සිටින බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts