බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දුට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මුක්තිය ඉල්ලයි.

ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා  මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කළ බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු  රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු  ලෙස,  1961 රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා පිළිබඳ වියනා සම්මුතියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව, රාජතාන්ත්‍රික මුක්තියට   හිමිකම් ලබන බව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින්  දරනු ලබන අඛණ්ඩ ස්ථාවරය වන හෙයින් අන්‍යොන්‍යවූ මෙම බැඳීම ප්‍රකාර ස්වකීය වගකීම්භාරය ඉටු කරන  ලෙස එක්සත් රාජධානි රජයෙන් ඉල්ලා ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

‘බ්‍රිගේඩියර් ආඬිගේ ප්‍රියංක ඉඳුනිල් ප්‍රනාන්දු එරෙහිව මජුරාන් සතානන්දන් නඩුව’ යළි විභාග කිරීම 2019 ඔක්තෝබර් මස 18 වන  දින වෙස්ට්මින්ස්ටර් මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේදී ආරම්භ විය. විභාග ක්‍රියාදාමය තුළදී,  පැමිණිලි පක්ෂය විසින් සාක්ෂි ලබාදීම සහිතව  පුද්ගලික නඩු පැවරුම පිළිබඳ නඩුව උසාවිය විසින් විභාග කෙරිණ.  එදින නඩු විභාගය අවසානයේදී, ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් විසින්  ලබන මස  19 දින දක්වා නඩුව කල් තබන ලදි.

මෙම නඩුව  සම්බන්ධයෙන්, වෙස්ට්මින්ස්ටර්  මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙහි  ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් විසින්, ක්‍රියා පරිපාටි අඩුලුහුඬුකම් මාලාවක්  හුවා දක්වමින්,මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙහි මූලාරම්භක ආධුනික විනිසුරු  මඩුල්ලක් විසින් 2019 ජනවාරි මස 21 වන දින බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දුට විරුද්ධව මීට ප්‍රථමයෙන් නිකුත් කරන ලද අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරෙන්තුව 2019 පෙබරවාරි මස 01 වන දින ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.

එක්සත් රාජධානියේ, මහජන සාමය පනතේ  4 සහ 5 වන ඡෙද යටතේ, බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රනාන්දු වරදකරු  කරමින් මීට ප්‍රථමයෙන් ලබා දෙන ලද නියෝගය 2019 මාර්තු මස 15 වන දින වෙස්ට්මින්ස්ටර් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නිෂ්ප්‍රභා කරන ලද අතර, “ වග උත්තරකරු   නියෝජනයකින් තොරව  වැරදිකරු බවට” නිගමනය කර, “ අසාධාරණ ක්‍රියාදාමයකට තුඩු දුන් වැරදි හෝ දෝෂ මාලාවක්” හුවා  දක්වමින්,  1980 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ පනතේ 142 වන ඡෙදය යටතේ නඩුව යළිත් කැඳවීමට පියවර ගෙන තිබුණි.

ශානිකා මාධවී

 

Related posts