බුළුගහගොඩදී තවත් මගියෙක් දුම්රියෙන් ඇද වැටෙයි

train2 sri lanka railway time table 2021

ප්‍රධාන මාර්ගයේ ධාවනය වූ දුම්රියකින් ඊයේ( 12) සවස බුළුගහගොඩ උපදුම්රිය පොළේදී මගියෙකු වැටී රෝහල්ගත කර තිබේ.

ගම්පහ දෙසට ගමන් කළ මන්දගාමී දුම්රියක් දෙවන වේදිකාවේ නතර කර තිබියදී පළමු වන වේදිකාව දෙසින් එම දෙසට ම ගමන් කළ දුම්රියක පාපුවරුවේ ගමන් කළ මගියෙකු ගේ පිටේ එල්ලා ගෙන සිටි බෑගයක වැදී එම මගියා වැටී ඇත.

ඔහු වයස 20- 25 අතර වයසැති තරුණයෙකු වන අතර  ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ අනතුරින් ඔහුගේ අතකට හා කොඳු ඇටපෙළට හානි වී තිබුණු බව ය.

Related posts