මත් පැන් හලක් නිසා විරෝධතාවයක්

හැටන් කුයිල්වත්ත ප්‍රදේශයේ අලුතින් මත් පැන් හලක් ආරම්භ කිරිමට කර ඇති සැලසුමට විරෝධය දක්වමින් එම ප්‍රදේශයේ පිරිසක් 16වන දින නිහඩ විරෝධතාවයක් දක්වන ලදි.
කුයිල්වත්ත ප්‍රදේශයේ ඉන්දන පිරවුම් හල අසල මෙම නව මත් පැන් හල ආරම්භ කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවත් මෙම ස්ථානයේ මෙසේ නව මත් පැන් හලක් විවෘත කිරිමෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් විමේ අවදානමක් පවතින බවද එම පිරිස් පවසති.
එමෙන්ම මෙම නව මත් පැන් හල ආරම්භ කිරිමට විරෝධය පල කරමින් ඉදිරියේදි දැවැන්ත උද්ගෝෂයක් කිරිමට බලාපොරෝත්තු වන බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts