හැටන් මල්ලිඅප්පුව සතොස වෙළදසැල අසල පවතින මර උගුල් හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ විවිධ අනතුරු ඇති විමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

මෙහි ස්ථාන තුනක මෙම මර උගුල් පවතින බවත් එක් ස්ථානයක් තහාඩුවකින් ආවරණය කර ඇති බවත් අනෙක් ස්ථානද තහාඩු කැබලිවලින් බාගේට ආවරණය කර ඇති බව ප්‍රදේශයේ පිරිසක් පවසති.

මෙම ස්ථානය අසල බස් රථ නැවතිමේ ස්ථානයක්ද පවතින හෙයින් මෙම ස්ථානයේ නිරන්තරයෙන් පාසල් සිසුන් ඇතුලු පිරිසක් සිටින බවත් එම තත්වයන් මත බස් මගින් ඇතුළු කුඩා දරුවන්ද මෙම ස්ථානයේදි විවිධ අනතුරුවලට ලක් විමේ අවදානමක් පවතින බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

යම් අනතුරක් සිදු විමට පෙර මෙම ස්ථානයේ පවතින මර උගුල් නිසි ලෙස සකස් කර දෙන ලෙසද එම පිරිස් අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Similar Posts