මල්ලිඅප්පුව ප්‍රදේශයේ නිවාස සංකීර්ණය අසල ගංවතුර තර්ජනයක්

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට 29වන දින උදැසන සිට විටින් විට තද වැසි පතිත විමත් සමග හැටන් මල්ලිඅප්පුව ප්‍රදේශයේ නිවාස සංකීර්ණය අසල ගංවතුර තර්ජනයක් එල්ලවි ඇත.

මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින මෙම වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් එම නිවාස සංකිරිණය අසල මෙසේ ගංවතුර තර්ජනයක් එල්ලවිමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ නිවාස කිපයකම නිවාස හිමියන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts