මල්ලිඅප්පුව විල්ෆ්‍රඩ් පුර පටු මාර්ගය අවදානම්

හැටන් මල්ලිඅප්පුව විල්ෆ්‍රඩ් පුර පටු මාර්ගයේ පහළ කොටසක් කඩා වැටිමත් සමග එම පටු මාර්ගයට පහළින් පවතින නිවාස තුනකට සුලු හානි සිදුව ඇත.

පසු ගිය දින දෙක තුනක කාලයක් මෙම ප්‍රදේශයන්ට පැවති අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම මාර්ගයට පහළ පස් කන්ද ගල් සමග කඩා වැටිමෙන් එයට පහළ නිවාස තුනකට එම ගල් පතිත විමත් සමග මෙසේ සුලු හානි සිදුව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන එම නිවාස හිමියන් පවසනුයේ හිටි හැටියේ මෙම පස් කන්ද කොටස ගල් සමග කඩා වැටිමත් සමග ජලයද තම නිවාසවලට ගලා එමෙන් තම නිවාසවලට සුලු හානි සිදුවු බවත්ය.
මෙම පටු මාර්ගයේ යතුරු පැදි ධාවනය කිරිමත් සමග මෙකි මාර්ග කොටස පුපුරා ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙම මාර්ග කොටස කොයි මොහොතක හෝ කඩා වැටිමේ අවදානමක් පවතින බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts