මහර බන්ධනාගාරයේ හදිසි සෝදිසි කිරිමක්

මහර බන්ධනාගාරයේ සියලුම සිරමැදිරිය ආවරණය වන පරිදි සිදුකරන ලද හදිසි සෝදිසි කිරිමකදී ක්‍රියා විරහිත ජංගම දුරකථනයක් අත්අඩංගුවට ගත් බව මහර බන්ධනාගාරය පවසයි.

සැකකරුවන් රඳවා සිටින අංශයෙන් හමු වු මෙම ජංගම දුරකථනයේ සිම්පතක් ඇතුළත් කර නොතිබු බවද මහර බන්ධනාගාරය සඳහන් කරයි.

මහර බන්ධනාගාරයේ සේවයේ නියුතු ජේලර්වරුන් හා නියාමක නිළධාරින් ඇතුළු නිළධාරින් 100 දෙනෙකු යොදවා මෙම හදිසි සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කළ බව බන්ධනාගාරය පැවසීය.

Related posts