මහියංගනය කෙසෙල්පොත යාය 12 ගම්මානයේ ජනතාව එකතු කළ සහල් කිලෝ 2250ක් මහනුවර නාවලපිටිය පස්භාග කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා බෙදාදීමට පරිත්‍යාග කළ බව කෙසෙල්පොත අභිනවාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති රිටිගහරාවේ ජිනානන්ද හිමියෝ පැවසූහ.

පස්භාග කෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ග්‍රාම නිලධාරි සුභ සාධක සංගමය හරහා වසම් 29ක අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සහල් බෙදාදීමට නියමිත බව එම සංගමයේ භාණ්ඩාගාරික ටී. එස්. එස්. අත්තනායක මහතා පැවසීය.

Similar Posts