මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලුන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් තම එලවළු වගාවන් විනාශයට පත් විමත් සමග තමන් දැඩි දු‍ෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව එලවළු වගාකරුවන් කිප දෙනකුම පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන බගවන්තලාව, ටින්සින් යන ප්‍රදේශවල එලවළු වගාකරුවන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට පැවති අධික වැසි හේතුවෙන් තමන් දුකසේ වගා කරන ලද එලවළු වගාවන් විනාශයට පත්වු බවත්ය.

තමන් තම රන් ආභරණ පවා උගසට තබා මුදල් ලබා ගෙන මෙම එලවළු වගාවන් සිදු කල බවත් එම එලවළු වගාවන් මෙසේ විනාශයට පත් විමත් සමග තමන් කබලෙන් ලිපට වැටෙන තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

Similar Posts