මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩි 15කින් පහළට

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට පවතින වියළි කාළගුණික තත්වය හමුවේ මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩි 15කින් පමන පහළ බැස ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින වියළි කාලගුණික තත්වයන් හමුවේ මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමේ සිට අඩි 15ක් පමන පහල බැස ඇති බවත්ය.
එමෙන්ම කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටමද මේ වන විට පිටාර මට්ටමට අඩි 12කින් පමන පහල බැස ඇති බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts