ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කෙමිසම සහ මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලිපියක් යෙමු කරමින් කැෆේ සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රය විසින් ඉදිරි මැතිවරණයකදී සිරකරුවන්ට ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන්නැයි ඉල්ලයි. 

සිරගතවීම  පදනම් කර ගනිමින් කිසිදු අයුරකින්  පුරවැසියකුගේ ඡන්ද අයිතිය අහෝසි  කළ නොහැකි බව එම ලිපිය මඟින් පෙන්වා දි ඇති අතර  එය බරපතල ලෙස මානව අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමක්  බව ද දැක්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර වලට සිටින සමස්ත සිරකරුවන් ප්‍රමාණය 25000 ඉක්මවන බවත් ඒ අතර සිටින   ඡන්ද අයිතිය ඇති පිරිසට ඡන්අද අයිතිය අහිමි වී අති බවත් එහි සඳහන් වෙයි.

ප්‍රායොගික හා තාක්ෂණික ගැටළු හුවා දක්වමින් සිරකරුවන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම කිසිදු අයුරකින් සදාචාර සම්පන්න නොවන බවද සඳහන් වෙයි.

Similar Posts