මැතිවරණ කොමිසමෙන් අලුත් ආරංචියක්

mathiwarana-komition-sabawa

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන දේශපාලන නියෝජිතයින් සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් එළඹෙන සතියේදී පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව එම කොමිසමේ සභාපති නීතීඥ නිමල් ජි. පුංචිහේවා මහතා සදහන් කළේ ලබන 23වන දින එම සාකච්ඡාව පැවැත්විමට නියමිත බවය.

මැතිවරණ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ සභාව මගින් යෝජනාකර ඇති මැතිවරණ ක්‍රමයේ සංශෝධන පිළිබදව එහිදි සාකච්ඡා කිරිමට නියමිතය.

Related posts