මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වීම් 513 ක්!

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන්  මේ වන විට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරිම් සම්බන්ධව පැමිණිලි 513 ක් ලැබි ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

ඉකුත් 08 දා සිට ඊයේ (13) සවස 4.30 දක්වා මෙම පැමිණිලි ජාතික මැතිවරණ මධ්‍යස්ථානයට, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ මධ්‍යස්ථානයට ලැබී තිබේ.

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරිම් 485 ක්ද වෙනත් පැමිණිලි 16 ක්ද, ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 12 ක්ද වාර්තා වී ඇත.

මෙහිදි වැඩිවශයෙන් පැමිණිලි ලැබි ඇත්තේ ජාතික මැතිවරණ මධ්‍යස්ථානය වෙතය.

-ශානි පොල්ගම්පල-

Related posts