මෙරට රා ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සලසන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි.

විදේශ විනිමය අර්බුදයක් පවතින අවස්ථාවේ මෙරට ස්වභාවික රා සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ පවතින ඉල්ලුම වාසි සහගත බවයි.

එසේම, කෘතිම රා නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් කර්මාන්තයට එල්ල වී ඇති බරපතළ තර්ජනය ඉවත් කිරීම සඳහා ස්වභාවික රා නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාවය ද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.

ඒ, රා නිෂ්පාදකයන් සහ අපනයනකරුවන් සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

Similar Posts