පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වයත් සමග මේ දිනවල මහවැලි කලාපයන්හි ප්‍රධාන ජලාශවල ජලමට්ටම සීග්‍රයෙන් පහල බසිමින් පවති.

මොරගහකන්ද ජලාශ ද ඉතා වේගයෙන් සිඳෙමින් පවතින අතර ජලාශයට බොහෝ ආයතන දැන් මතුවෙමින් පවති. ඇලගමුව කනිෂ්ඨ විදුහලේ ගොඩනැගිලි ද මේ වන විට මතුව ඇති ආකාරයයි මේ.

වර්ග කිලෝමීටර් 28.8 කි. පුරා පැති ඇති මොරගහ කන්ද ජලාශයේ සමස්ත ජල ධාරිතාවය අක්කර අඩි 452000 ක් වන අතර මේ දිනවල පවතින දැඩි නියං කාලය නිසා පවතින්නේ අක්කර අඩි 98,800 ක් බව එහි කාර්යභාරය ඉංජිනේරු සී.එස්. බණ්ඩාර මහතා අප සමඟ පැවසීය.

ඇලගමුව ගම්මානයේ වෙහෙර විහාර, නිවාස දේපළ සහ ඇලගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මේ වෙන විට නටබුන් ආකාරයට දැක ගැනීමට පුළුවන් බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

Similar Posts