රටේ ජනාතවට වෙනසක් අවශ්‍යයි

vannila-aththo

රටේ ජනාතවට වෙනසක් අවශ්‍ය බැවින් වහාම මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙස වැදි නායක වන්නිලා ඇත්තෝ සදහන් කළේය.
බදුල්ලේ පැවැති රැස්වීමකින් පසු මාධ්‍ය අමතමින් වැදි නායකයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts