රතුලූණු වගාව මෙම වසර තුළ නැවත නඟාසිටුවීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලෙස කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

පසුගිය වර්ෂවල ලොකුලූනු වගාව සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දුන්නත් එම වගාවේ අසාර්ථකවීම් හේතුවෙන් මෙරට රතුලූනු වගාවට ද බලපෑමක් එල්ල විය.විශේෂයෙන් පසුගිය වසරේ අවසාන කාර්තුවේ දී ආනයනික ලොකු ලූනු සදහා එල්ල වූ මිල ඉහළයාමේ බලපෑම හේතුවෙන් ලොකුලූනු මිල කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 600 කට වඩා ඉහළ ගොස් තිබේ.මෙම කාරණා සැළකිල්ලට ගනිමින් රතුලූණු වගාව නඟාසිටුවීමට තීරණය කර ඇත. 2023/24 මහ කන්නයේ දී හෙක්ටයාර් 3126ක රතුලූනු වගා කර තිබුන ද පසුගිය කාලය තුළ පැවැති අධික වර්ෂාව නිසා රතුලූනු වගාවට හානි සිදුවී තිබේ.

මෙවර යල කන්නයේ දී වගා කිරීමට සැළසුම් කර ඇති රතුලූනු වගා බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 3543කි. විශේෂයෙන් මෙරට සෑම ප්‍රදේශයකම රතුලූනු වගාව සාර්ථකව සිදු කළ හැකිය. එමෙන්ම පසුගිය කාලවල රතුලූනු වගාව ඉතාමත් හොඳින් සිදු කළ හම්බන්තොට ඇතිළිවැව, මොණරාගල තෙළුල්ල, කුරුණෑගල මොරගොල්ලාගම හා නියඳගම වැනි ප්‍රදේශවලට නැවතත් ප්‍රමුඛත්වය දී වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත. මීට අමතරව දඹුල්ල, යාපනය, පුත්තලම වැනි දිස්ත්‍රික්කවල ද රතුලූනු වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.‍

Similar Posts