රන්ජන්ගේ හඬපට විශ්ලේෂණයට සිංගප්පූරුවෙන් නවීන උපකරණ

රන්ජන් රාමනායක මහතා  සතුව තිබූ  ලක්ෂයකට අධික දුරකතන සංවාද ඇතුළත්  හඬපට ප්‍රමාණය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා නවීන උපකරණ සිංගප්පූරුවෙන් ඇනවුම් කර ඇති බව  ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

රන්ජන් රාමනායක මහතා සතුව  තිබී රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමුකළ හඬපට  විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා සහකාර පොලිස්  අධිකාරීවරුන්ගෙන්  සමන්විත විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් 10 ක්  පත්කර ඇති බව පොලිසිය කියයි.

 

Related posts