පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා මීට සුලු මොහොතකට පෙර ඒ මහතාගේ මන්ත්‍රී නිල නිවාසයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ මහතාගේ නිවස සෝදිසි කිරීමට සෝදිසි වරෙන්තුවක් මත බස්නාහිර දකුණ අපරාධ කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිණ තිබූ අතර, පසුව අතිරේක පොලිස් කණ්ඩායම්ද කැදවා තිබුනි.

පොලිසිය සෝදිසි වරෙන්තුවක් මත පරීක්ෂා කර තිබුනේ යම් ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන් සමග සිදුකරන ලද සංවාදයකින් යම් ලේඛන ප්‍රමාණයක් මන්ත්‍රීවරයාට ලබා දී ඇති බවට සොයා ගැනීමත් ඒවා තිබේද යන්නත් පරීක්ෂා කිරීම සදහාය.

නමුත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතුකර තිබුනේ ඔහුගේ නිල ගිනි අවිය එනම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍ව්රරයකුට ලබා දෙන ගිනි අවියේ බලපත්‍රය අලුත් නොකිරීම හේතු කොටගෙනය.

Similar Posts