රන්ජාගේ උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල

උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් වී අවසන් .

නීතිඥවරයෙක් වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් උසස් පෙළ විභාගයට ඔහු පෙනී සිටි අතර ඉංග්‍රීසි සඳහා A සාමාර්ථයක් ලබා ඇති අතර ක්‍රිස්තියානි ධර්මය අසමත්වී තිබෙනවා.

දේශපාලන විද්‍යාව හා සන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය යන විෂයයන්ට සාමාන්‍ය සාමාර්ථ ලබාගෙන ඇති මන්ත්‍රීවරයා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය විෂය අසමත්ව ඇතැයි සඳහන්.

ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් ද, පොදු පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු 50 ක්ද ලබාගෙන තිබෙනවා.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ද සිය ප්‍රතිඵල ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහන් කර තිබුණා .

 

Related posts