රියදුරු බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීම සදහා වෛද්‍ය පරික්ෂණ වෙත යොමු වෙන සෑම අපේක්ෂකයන් සිය දෙනෙක් අතරින් 11-12 කු රිය පැදවීමට නුසුදුසු බව තහවුරු වී ඇතැයි ජාතික ප‍්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය පවසයි.

සියලූම රියදුරු බලපත‍්‍ර අපේක්ෂකයන්ට අධ්‍යාත්මික හා ගුණාත්මක වෛද්‍ය පරික්ෂණ සිදු කර ශාරිරික හා මානසික යෝග්‍යතාව පිලිබද සහතික කිරිම ජාතික ප‍්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සිදු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව ඔවුන් ඉකුත් වසරේදි රියදුරු බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත පුද්ගලයින් සදහා වෛද්‍ය පරික්ෂණ 878,668 ක් සිදු කර ඇත. එහිදි සෞඛ්‍යමය හේතූන් මත පුද්ගලයින් සියයට 11.45 ක පිරිසක් රියදුරු බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීමට නුසුදුසු බවට හදුනාගෙන තිබේ.

මෙහිදි හදුනාගත් රෝග වලින් වැඩි ප‍්‍රතිශතයකට හේතු වන්නේ ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතාවයයි. එය සියයට 53.36 කි. දෙවනුව සියයට 23.96 ක් සිටින්නේ දියවැඩියා රෝගින්ය. තෙවනුව සියයට 12.46 ක් සිටින්නේ අධික රුධිර පීඩනය සහිත පුද්ගලයින්ය. සියයට 7.03 ක් හෘද රෝගීන් වන අතර වෙනත් රෝග සහිත අය සියයට 3.19 සිටිති.

එමෙන්ම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හා අධිකරණයෙන් ජාතික ප‍්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය වෙත ඉදිරිපත් කරන රියදුරන්ගෙන්ද සියයට එකොළහක් හෝ දොළහක් රිය පැදවීම සදහා සුදුසු යෝග්‍යතාවයකින් නොමැති බවද ඔවුන් හදුනාගෙන තිබේ.

ඉකුත් වසරේ දි පොලිසියෙන් හා අධිකරණයෙන් වෛද්‍ය පරික්ෂණ සදහා පුද්ගලයින් 4720 ක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඉන් සියයට 10.61 ක් අසමත් වී තිබේ.

ශානි පොල්‌ගම්පොල

Similar Posts