අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිපයකම පවතින රිලා කරදර හේතුවෙන් එම ගම්මානවල බොහෝ පිරිසක් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ඇල්ලඋඩ, ඇබර්ඩින්, හෝමාගම, පේරගොල්ල, පල්ලේවත්ත, දාගම්පිටිය, හොරකඩ, බදුපොළ, පේරගහාමුල යන ගම්මානවල සැරි සරන රිලා රංචු එම ගම්මානවල ගෙවතු වගාවන් විනාශ කරන බව එම ගම්මානවල බොහෝ පිරිසක් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වන එම පිරිස් පවසනුයේ තම ගම්මානවල සැරි සරන මෙම රිලා රංචු තමන් ඉතාමත් දුකසේ වගා කරනු ලබන වගාවන් විනාශ කරන බවත්ය.

එමෙන්ම මෙම රිලා රංචු සමහර අවස්ථාලවදි තම නිවාස තුලටද රිංගා නිවාසවල දොර ජනෙල් තිර රෙදි ඇතුළු විවිධ දේ විනාශ කරන බවත් තම නිවාසවල කුස්සි තුල පවතින බත් වැංජන ඇතුළු ආහාර වර්ග විනාශ කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය‍.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කර තම ගම්මානවල මෙසේ සැරි සරන රිලා රංචු අල්ලා වෙනත් රක්ෂිත ප්‍රදේශයන්ට රැගෙන යාමට අදාල නිලධාරින් පියවර ගන්නේ නම් එය තමන්ට කරනු ලබන විශිාල සහනයක් බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts