රත්තොට ප්‍රදේශයෙන් කොරොනා වයිරසය අසාදිත වු අයෙකු හදුනා ගැනීමත් සමග රත්තොට ප්‍රදේශයේ සංචාරකයින් පැමිනෙන ස්ථාන අද(25) දින සිට වසා දැමීමට පියවර ගන්නා බව රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කුමාරසේන තෙන්නකොන් මහතා පැවසීය.

රත්තොට රිවස්ටන්, දන්දන්ක වැව ආශ්‍රිතව හා බඹරකිරිඇල්ල ආදි සංචාරකයින් වැඩි වශනේ පැමිණෙන ස්ථාන මෙසේ වසාදැමීමට පියවර ගන්නා බවත් සංචාරකයින් වැඩි පිරිසක් රත්තොට නගරය හරහා ගමන් කරන බවත් මේ පිළිබදව අවධානය යොමු කරමින් මෙම පියවර ගත් බව ද සභාපතිවරයා පැවසීය.

Similar Posts