රේගුවේ සමහර සේවකයෝ පැය 24ම ඕටී අරගෙන

ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නිලධාරීන් 2277 දෙනෙකු සඳහා වැටුප් අතිකාල දීමනා දිරිදීමනා ලෙස රුපියල් කෝටි 320 කට වැඩි මුදලක් පසුගිය වර්ෂයේදි ගෙවා ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් එම වියදම තහවුරු කිරීමේ සාක්ෂිය වන සේවයට වාර්තා කළ බව සනාථ කෙරෙන ඇඟිලි සලකුණු වාර්තා විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණේ යැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

රේගුවේ අංශ හතරක සේවකයන් සති අන්ත සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන් ද සහිතව සෑම දිනකම සේවයට වාර්තා කර තිබූ බව පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ ලේඛන අතිකාල ලේඛන සහ නිවාඩු ලේඛන පරීක්ෂාවේදී පෙනී ගියේ යයි එහි සඳහන් වේ.

මෙම සේවකයන් දිනකට පැය විසි හතරක් දක්වා අතිකාල දීමනා ලබා ගෙන ඇති අතර පැමිණීම සහ පිටවීම පිළිබඳව නිසි සනාථ කිරීමකින් තොරව ඉහත ගෙවීම් කරන බව විගණන නිලධාරීන් නිරික්ෂණය කර ඇත.

Related posts