ලංකාවේ අර්බුදයට හේතුව USAID සොයා ගනියි

ශ්‍රී ලංකාව ගිලගෙන ඇති වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට චීනය විසින් ලබාදී ඇති ‘විනිවිදභාවයකින් තොර ණය’ හේතුවී ඇතැයි අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේ (USAID) පරිපාලක සමන්තා පවර් ප්‍රකාශ කරයි.

“පසුගිය දශක දෙක තුළ චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ණය දෙන්නා බවට පත්වූ අතර, අනෙකුත් ණය දෙන්නන්ට වඩා වැඩි පොලී අනුපාත යටතේ බොහෝ විට විනිවිද නොපෙනෙන ණය ගනුදෙනු ලබාදෙමින්, බොහෝ විට සැක සහිත ප්‍රායෝගික භාවිතයක් සහිත ප්‍රධාන පෙළේ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදී ඇත” යැයි සමන්තා පවර් එහිදී සඳහන් කර ඇත.

Related posts