2015 ජනවාරි මස පැවතුනු මැතිවරණයේදී යහපාලනය ඇති කිරීම සටන් පාඨයක් කර ගත් නමුත් පවතින ව්‍යවස්ථා භංගත්වය යටතේ යහපාලනයක් ඇති කරන්නේ කෙසේද යන ප‍්‍රශ්නය ගැන කිසිවෙක් අවධානය යොමු නොකළහ.

ව්‍යවස්ථා භංගත්වය තුළින් නීතිය අස්ථානගත වූ සමාජයක් තුළ යහපාලනයක් ඇති කරන්නේ කෙසේද ? යහපාලනයේ පදනම නම් නීතිය මත පාලනය ගෙනයාම මගින් ඇති කරනු ලබන විනිවිද භාවයයි.

එහෙත් නීතිය නොපවතින රටක විනිවිදභාවයකින් යුතුව රජයේ දේපල පරිහරණය මෙන්ම වැඩකටයුතු කිරීම කරන්නේ කෙසේද යන ප‍්‍රශ්නය මතු කිරීමට තරම් වත් ලංකාවේ දේශපාලන විඥානය අසමත්ය.

අනාගතය හිතනවාට වඩා භයානකය. එය හුදෙක් යම් පුද්ගලයෙකුගේ බලයට පත්වීමක් නිසා ඇති වන්නක් නොව සමස්ථ ක‍්‍රමය පුරාම පැතිරී ඇති ව්‍යාධිය සුව කිරීම සඳහා තිබිය යුතු දැනුවත්කමවත් වුවමනාවවත් රටේ නොපැවතීම නිසා සිදුවන්නකි.

අසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු මෙන්ම, ජේෂ්ඨ නීතිඥයෙකුවන බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා නීති පිළිබදව පණ්ඩිතයින්ට මක් වුනාද යන මැයෙන් ලියා අප වෙත ඒවා තිබු සම්පුරණ ලිපියට පහත සැබදියාවන් හරහා පිවිසිය හැක.

සබැඳි පුවත්

 

– ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා නීතිය

 

 

Similar Posts